خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
اسلامی کردن ایران به هر شرطی!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 19 نوامبر 2010

همزمان با تلاش مدیریت سایت صهیونیستی بالاترین برای ستیز و مقابله با دین ستیزان خدانشناس، معاون فرهنگی وزیر کشور نیز از تداوم اعزام مبلغین دینی به مدارس کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر ۶۰۰ مدرسه زیر پوشش این طرح قرار گرفته‌اند که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک این تعداد به بیش از ۵ هزار مدرسه افزایش یابد!

جامعه ايران، جامعه‌اى اسلامى نيست. رژيم استبدادى حاکم بر ايران يک رژيم اسلامى است، که عليرغم همه اين فشارها، هنوز نتوانسته است مردم را مجبور و ناگزير کند تا اين هويت اسلامى را بر خود بپذيرند. تلاشهای رژیم اسلامی در این راستا است و مدیران بالاترین مرتکب بزرگترین اشتباه فعالیت حرفه ای خود شدند.