خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
افشای جزئیات بیشتری از جنایت کهریزک توسط ویکی لیکس
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در سه‌شنبه 30 نوامبر 2010

این سند توسط سایت “انقلاب اسلامی” ترجمه و منتشر شده است.

یکی از اسناد منتشر شده اخیر توسط ویکی لیکس، درباره جنایت کهریزک است که به گزارش تماسهای سفیر سابق اتریش در ایران ( تحت عنوان Postl از او یاد شده است ) با مقامات رژیم اشاره می کند. از جمله در یکی این از گزارشات می خوانیم :

Postl گفت که لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی احتمالا موافق معامله راکتور تحقیقاتی تهران TRR  نبود ، اما وقتی که MsnOff از او سئوال کرد که آیا او واقعا مخالف معامله بوده یا برای اینکه  احمدینژاد بنظر موافق این معامله بود، این موضع را گرفت، در پاسخ،Postl  گفت که این موضوع به فضای بعد از انتخابات گره خورده است. Postl اشاره کرد که او در پاسخ به این پرسش از یکی از نزدیکان لاریجانی که آیا لاریجانی ازتجاوز به زندانیان که در ارتباط با انتخابات دستگیر شده بودند، آگاه  بوده است یا نه گفت:که نه تنها لاریجانی آگاه بود، بلکه همه مقامات از آنچه که در داخل زندان می گذشت، اطلاع داشتند. با این وجود ، وقتی لاریجانی، درعلن در مورد این  موضوع صحبت کرد،  اظهار داشت که واضح است که تجاوز جنسی رخ نداده است و در نتیجه از اعتبارش  نزد مردم ایران کاسته شد.  برآورد Postl از اینکه لاریجانی جوابی مبهمتر نداده  است، مانند  اینکه بگوید در باره مسئله تحقیق خواهد کرد، نشان میدهد که لاریجانی از  بالا تحت فشار شدید  است. با توجه به اینکه آنچه که احمدی نژاد بعد از انتخابات کرد، بطور واضح اشتباه بود و همچنین بیزاری لاریجانی از احمدی نژاد ، پیشنهاد TRR اولین فرصتی بود  برای لاریجانی تا به احمدی نژاد ضربه بزند.

.

10.  (C)   Postl said that Majles Speaker Larijani probably was not in favor of the Tehran Research Reactor (TRR) deal, but when MsnOff questioned whether he really opposed the deal or was responding to the fact that Ahmadinejad came out in favor of the deal, Postl recounted another possibility tied to the post-election environment.  Postl noted that he had asked someone close to Larijani whether he was aware of the rapes of election-related prisoners.  The interlocutors said that not only was Larijani aware, but all officials were aware of what was going on inside the prison.  Nevertheless, when Larijani spoke publicly about the issue, he stated clearly that the rapes are not occurring and thus lost some credibility with the Iranian public.  To have not given a more ambiguous response, such as that he would look into the situation, Larijani must have been under strong pressure from above, in Postl’s estimation.  Given the clarity that what Ahmadinejad had done after the election was wrong and Larijani’s distaste for Ahmadinejad, the TRR proposal may have been Larijani’s first opportunity to strike back at.

http://cablegate.wikileaks.org/cable/2009/12/09UNVIEVIENNA553.htm