خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
شهلا اعدام شد، امید نه
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در چهارشنبه 1 دسامبر 2010

شهلا جاهد اعدام شد، اما امید برای سرنگونی جمهوری اسلامی و لغو مجازات اعدام نه. دوستان عزیز، باعث ناراحتی بسیار زیادی است که شهلا اعدام شد. راستش هر خبر اعدامی که می آید تن همه ما می لرزد اما به یاد داشته باشید، هدف ما و امید ما همان چیزی است که جمهوری اسلامی با اعدام این عزیزان می خواهد از ما بگیرد. امید به سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری یک دنیای بهتر.

تلاشمان را ادامه می دهیم…