خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
حذف یارانه ها و مشکلات پرستاران
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 3 دسامبر 2010

چند وقت پیش با یکی از اقوام که پرستار است گفتگو می کردم. از مشکلات کار و حقوق کم مثل خیلیهای دیگر گلگی می کرد. بحثمان که کمی داغتر شد و به مسئله یارانه ها هم رسید، گفت مدیران به پرسنل بیمارستان “آتیه” که در آن مشغول به کار است ( و البته از بیمارستانهای خصوصی تهران هم هست ) از هم اکنون گفته اند با اجرایی شدن این طرح، تعدیل نیرو خواهند کرد. همچنین یک وعده غذایی به پرسنل حذف خواهد شد و برای مشخص شدن وضعیت پاداش و عیدی باید تا بعد از اجرای طرح منتظر بود.

این وضعیت پرستاران و پرسنل یکی از مجهز ترین، بهترین و پرخرج ترین بیمارستانهای خصوصی تهران و ایران است و وضعیت دیگر بیمارستانها و مخصوصا بیمارستانهای دولتی که بماند. حالا این را بگذارید کنار مشکلات دیگری از جمله فشار بالاي كار، ساعات طولاني كار، عدم استخدام پرستار كافي و “اضافه کاري اجباري” و “نداشتن زمان کافي حتي براي بودن كنار خانواده که از جمله مشكلات فوري پرستاران است. بطوريكه بنا به گزارشات دولتي هم اکنون ۱۱۱ هزار تخت بيمارستاني در کشور فعال است اما تعداد پرستاران شاغل از ۱۰۰ هزار نفر فراتر نرفته است. و معني عملي آن اينست كه هم اکنون نه دهم پرستار به ازاي هر تخت بيمارستاني مشغول به کار است! حتي در اخبار گزارش شده است كه به علت كمبود پرستار در مهمترين بيمارستان هاي تهران در ساعاتي از شبانه روز پرستار ندارند و بطور مثال در بيمارستان امام خميني (پهلوي سابق) در هر شيفت که هجده بيمار در آن بستري است، فقط يک پرستار کار ميکند. از همين رو يک خواست فوري پرستاران کاهش فشار کار و کاهش ساعت کار است. بدين ترتيب، سطح پايين حقوق و دستمزدها، ساعات طولاني کار و فشار کار، ناامني شغلي و بيکارسازيها، سختي شرايط کاري، همه و همه باعث فشار جدي بر روي پرستاران و بيماران شده و بويژه در سالهاي اخير اعتراضات وسيع و بحقي را در ميان پرستاران دامن زده است. از جمله در گزارشات دولتي در همين ماههاي اخير، اخبار از كاهش ١٣٠ هزار توماني دستمزد پرستاران نسبت به سال گذشته، از فشار سنگين كار بر روي پرستاران و ابتلا بسياري از آنان به بيماري‌هايي همچون آرتروز گردن، آرتروز کمر و بيماري‌هاي جسمي و رواني و از قرارگرفتن پرستاران بي پناه در مقابل خشم بيماران و مراجعه كنندگاني كه سرويس و خدمات درماني لازم را نميگيرند و بعضا به ضرب و شتم و حتي خطر جاني پرستاران منجر شده و نيز بيكارسازي و اخراج پرستاران بخاطر “بدحجابي” و غيره و غيره سخن ميگويد. و همين شرايط طاقت فرساي كار است كه فضايي از اعتراض و مبارزه در ميان پرستاران، اين كارگران بخش خدمات را شدت داده است.

وضعيت پرستاران آينه اي از نابسامي وضعیت درمان و بهداشت و زير استاندارد بودن استانداردهاي كل جامعه ایران است.