خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
کشف نوعی حیات که در ماده سمی آرسنیک زیست می کند
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 3 دسامبر 2010

باکتریها به آرامی در آرسنیک فعالیت و رشد می کنند

ناسا نوع کاملا جدیدی از حیات را کشف نموده است که اساس و ساختار بیولوژیکی آن با تمام موجودات زنده که در حال حاضر در کره زمین زندگی می کنند کاملا متفاوت است. امکان حیات بر روی کره زمین برای هر موجود زنده ای از یک آمیب ساده تا وال وابسته به 6 عنصر کربن، اکسیژن، هیدروژن، فسفر، نیتروژن و سولفور است. اما دانشمندان ناسا باکتری را کشف کرده اند که DNA آن کاملا با موجودات زنده دیگر در کره زمین بیگانه است. باکتریی های کشف شده در دریاچه کالیفرنیا قادرند با استفاده از ماده سمی آرسنیک DNA، RNA و پروتئین ها و غشاء سلول های خود را تولید کنند. تاثیرات این یافته جدید در مورد شناخت ما از حیات و همچنین احتمال وجود موجودات فرا زمینی بسیار زیاد خواهد بود. تعریف و تنوع حیات بسیار گسترده از آن چیزی است که ما تصور می کنیم.

+ اصل خبر از بی بی سی # و همینطور سایت ناسا #

++ متن فارسی رو شب برفی، کاربر بالاترین ترجمه کرده. #