خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
عكس: سندي ديگر از توحش حاكمان اسلامي ايران!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در چهارشنبه 30 دسامبر 2009

چند تا ويديو از مبارزه روز يكشنبه در پل حافظ پيدا كردم كه يكيشو در زير مي بينيد.

.

.

چيزي كه براي من در اين روز خيلي جالب و البته طبيعي هم بود، مداراي مردم و فرهنگ بالاي اونها با اوباش بسيجي و گاردي بود كه دستگير مي كردن. بالاخره بعضيها تا مي تونستن اينها رو كتك مي زدن اما بخش عمده مردم، از ضرب و شتم اينها جلوگيري مي كردن و بحثشون اين بود كه ما مثل اونها نيستيم.
اين دقيقا بهترين و انساني ترين حركتي بود كه ما در طول اين چند وقت باهاش روبرو بوديم. اما با توجه به عكس زير كه در تجمع دولتي امروز 9 دي گرفته شده، شما فكر مي كنين با كسانيكه به راحتي قصد جان مردم رو مي كنن و از به قتل رسوندن ديگران هيچ عبايي ندارن و بلكه اون رو در راه خدا هم مي دونن، چيكار بايد كرد؟ تصويري كه مي بينيد، به عنوان يكي از اسناد توحش و قصاوت جانيان اسلامي حاكم بر ايران ثبت شد…

.