خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
دختر و پسر، آزاد و برابر، بسوی 16 آذر…
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در دوشنبه 9 نوامبر 2009

این عکس را سال 85 خبرگزاری فارس از مراسم 16 آذر در دانشگاه تهران منتشر کرد. 16 آذر 86 و 87 هم تقریبا تصاویرش همینطور بود.

12_8509150469_L600.
آنها نتوانستد رنگ سرخ و سوسیالیستی مراسمهای 16 آذر با پلاکاردها و شعارها و مطالبات عمیقا انسانی و سوسیالیستی اش را سانسور کنند، همانطور که امروز هم وقتی مردم خودشان خبرنگار شده اند و با گوشی موبایل و انواع دوربین فیلم برداری وعکاسی، سدهای سانسور را شکسته اند، نمی توانند چیزی را سانسور کنند. 16 آذرهای سالهای گذشته، همگی سرخ و سوسیالیستی بودند. دانشجویان جامعه ای نوین را نوید دادند و مردم را به مبارزه بیشتر و بیشتر فراخواندند و امروز، در کنار هم، برای در هم کوبیدن دیکتاتوری اسلامی به پیش می رویم تا جامعه ای نوین را به ارمغان آوریم.

اعتراض در دانشگاههای ایران همواره بارومتر اوضاع سیاسی بوده و امسال روشنتر از همیشه چنین خواهد بود. امسال 16 آذر به کل نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران با قاطعیت اعلام خواهد کرد که گفتمان مسلط بر اعتراض جامعه  ایران چپ است. گفتمان مسلط، دیگر اصلاحات و سبز ضد انقلاب و رفراندم و نسخه های زمان جنگی آنها، “رژیم چنج” و “صلح” و “نه جنگ” و نظیر این،  نیست. گفتمان چپ است و سرنگونی و  سوسیالیسم و آزادیخواهی و برابری طلبی و دخالت اکثریت مردم.

جنبشهاي بزرگ جهان ،‌ پيروزمندي هاي خود را پيش از هر امر ديگر ،‌ از درك نقادانه ي تجربه اي كسب مي كنند كه در تاريخ زنده ي مبارزه اشان ،‌ هر لحظه آن را پشت سر مي گذارند. انتظار بازگشت جنبش دانشجويي ايران به مسير پاكوفته ‌« اصلاحات »‌ و تكرار پروژه ي شكست خورده ي «‌ دنباله روي از اميدواران به مراجع قدرت »‌،‌ نفي مغرضانه و آگاهانه ي تك تك امكانات نويافته ي پيروزي اين جنبش در حركت به سوي خواسته هاي بر حق آن است. گسست جنبش دانشجويي از «‌ فلسفه و جنبش سياسي موسوم به اصلاح طلبي »،‌ جز محصول درك نقادانه امروز جنبش از همان تجربه ي منتهي به شكست «‌ اصلاحات »‌ چيز ديگري نيست…   ( بیانیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد – 16 آذر 85 )

جنبش دانشجویی به عنوان زنده ترین جنبش موجود در ایران، که بیش از نیم قرن از حیات خودش را پشت سر گذاشته، هیچگاه اسیر سیاست بازی نشده و به صورت هدفمند و با برنامه، به سوی بزرگترین شعارهای خود، که نیازهای متن جامعه اند، حرکت می کند. مبارزه با فقر، تلاش برای آزادی و برابری، همواره در متن حرکات فعالان دانشجویی بوده و خواهد بود. امسال هم با شعار محوری آزادی و برابری، پیش به سوی 16 آذر…
.

آزادی برابری جمهوری انسانی
.

جمهوری اسلامی نمی خواهیم نمی خواهیم