خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
کارگران لوله سازی اهواز راه نشان می دهند
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 23 اکتبر 2009

10 دقیقه با حمید تقوایی

دریافت فایل ویدیو با حجم 20 مگابایت

.

1) در صفحه مشاهده ویدیو، بر روی دکمه Download New کلیک کنید.

shared-01

2) در صفحه جدید منتظر بمانید تا شمارش معکوس پایان یابد.

shared-02

3) بعد از پایان شمارش معکوس بر روی Click here to download this file کلیک کنید.

shared-03