خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
17903643_1453189794733725_4168121235012853848_n
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 21 آوریل 2017