خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
پرسیدند چرا پناهنده؟ گفت می خواهم ورزش کنم!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در چهارشنبه 8 دسامبر 2010

خبرها را که می خوانم، یک تیتر بدجوری خودش را جلوی چشم می اندازد، “جودوکار ایرانی به آلمان پناهنده شد”!

انگار دیگر باید عادت کنیم در کنار اخبار پناهندگی ایرانیان به دلایل مختلف سیاسی و اجتماعی، خبر پناهندگی به خاطر ورزش کردن هم بشنویم. انقدر کادر فنی تیم ملی جودو برای وحید سرلک مشکل و محدودیت بوجود آوردند که بالاخره تصمیم به فرار از ایران گرفت. عجیب نیست، در سازمان ورزشی که تمام بنیانش بر باند و باند بازی استوار است، هر کس، حتی یک ملی پوش هم اگر باشی، بازهم هستند کسانیکه تحمل پیشرفت و موفقیتت را ندارند. به نظر من سرلک بهترین کار ممکن را کرد. بالاخره می خواهد زندگی کند و ورزش قهرمانیش را هم ادامه دهد. معلوم است، ایشان نه حساب ویژه ای نزد حکومت داشته، نه انقدر شرافت برایش بی ارزش بود تا مثل بعضیها، از زیر وزنه، به زیر عبای هر کس و ناکسی بخزد.

راستی می دانید این چندمین ورزشکاری است که در طول یکسال گذشته پناهنده شده؟ حسابش از دستم در رفته….

+ در حاشیه پناهندگی جودکار ملی پوش ایران به آلمان