خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
شماره جدید نشریه تئوریک حزب منتشر شد
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در پنج‌شنبه 9 دسامبر 2010

بدون شک، رونق مباحث تئوریک سیاسی در بین احزاب سیاسی، یکی از روشهای اصلی تقویت تئوریک کادرها و اعضای آن حزب است. در احزاب کمونیستی، معمولا پرداختن به ادبیات کلاسیک مارکسیستی را به عنوان بهترین موضوعات تئوریکی که می توان به انها پرداخت معرفی می کنند. حزب کمونیست کارگری اما روش جدیدی را از زمان منصور حکمت به این سمت پایه گذاری کرد که در آن، مباحث تئوریک نه به بازخوانی این یا ان اثر از نویسندگان مشهور مارکسیست، بلکه به نقد صریح و بی تخفیف وضعیت موجود بر اساس آن مباحث تبدیل شد. نشریه تئوریک حزب کمونیست کارگری، دقیقا برای همین منتشر می شود و قاعدتا روي مسائلي خم ميشود که نقد راديکال از نظام سرمايه داري، جنبش کمونيسم کارگري، جنبش انقلابي عليه نظام اسلامي و انقلاب براي پايين کشيدن جمهوري اسلامي و برقراري يک جامعه انساني و سوسياليستي را در دستور ميگذارد.

موضوعات نشریه “کمونیسم کارگری” مستقیما موضوعات مورد توجه نسل جوان است. یعنی اولین و مهمترین شرط رابطه این نشریه با نسل جوان یعنی شریک بودن درمشغله ها و معضلات و سئوالات این نسل، آماده است.

.

از جمله موضوعاتی که در این شماره به آنها پرداخته شده می توان به هدفمند کردن یارانه ها، تاریخچه اعتصابات کارگری در ایران، انقلاب و تشکل توده ای و تحزب کمونیستی و نیز بازخوانی تزهایی درباره فوئرباخ اشاره کرد.

.

+ نشریه تئوریک – سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران را از اینجا دانلود کنید.