خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
خبر: حضور گشتهای موتوری نیروی انتظامی در خیابانها
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در شنبه 11 دسامبر 2010

در آستانه روز عاشورا و بعد از برگزاری مراسمهای قدرتمند 16آذر، گشتهای موتوری نیروی انتظامی، شبها در خیابانهای اصلی تهران به گشت زنی مشغول هستند. این نیروها با لباسهای کاملا مشکی و مسلح، در قالب دو موتورسیکلت و دو سرنشین به گشت زنی مشغول هستند.