خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
حکومت یاحسین را سرنگون می کنیم
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 10 دسامبر 2010

اینجا ایران است و ما شاهد وقوع انقلابی هستیم که از جنس هیچ انقلاب دیگری که تاریخ شاهدش بوده نیست. انقلابی که مشخصه اش همانا خواست یک زندگی انسانی و دنیایی بهتر است. انقلابی که می رود تا با شعارهایی که دیکتاتوری بر ان استوار است، پایانش را رقم بزند. شعارهایی که از مرگ می گفت و مرگ را تعریف می کرد و مرگ را بر چهره ها می خواست بنشاند. اما تاریخ می رود که جور دیگری رقم بخورد. حالا جوانان، حکومت یا حسین، حکومت مرگ و خون و کهریزک را به مصاف می طلبند. حکومتی که بانی اش، یاحسین را دلیل زنده بودن اسلامش تعریف کرد.

یاحسین، فرهنگى است که در يک گوشه پرت، بدور از چشم منتقد جهان معاصر، از عقب ماندگى اخلاقى، مذهب زدگى، مرد سالارى و خود پرستى قومى و ملى و فقر تکنيکى خود يک فضيلت و هويت اجتماعى ساخته بود.

اکنون اما، یا حسین، گویی شعاری سرنگونی طلبانه شده است. یا حسین می گویند به حکومتی که یاحسین گویان زندگی را ازشان ربوده بود. یا حسین می گویند به حکومتی که یا حسین گویان مرگ را بر چهره شهر نقش بسته بود. یاحسین گویان، مردم می روند برای به زیر کشیدن حکومت یا حسین. یا حسین، فرهنگ مرگ و شهادت و روضه و عزا با خود آورده بود، ولی یا حسین مردم، می رود که بساط همه اینها را جارو کند و فرهنگی انسانی و مدرن بیاورد.

مردم حرفشان را زده اند. ترجيح شان را گفته اند. هفتاد ميليون مردم، تشنه خواندن و دانستن، تشنه مدنیت وفرهنگی مترقی، با هزار سوال، و صد هزار نياز معنوى و فرهنگى، با وجود شلاق آخوند و پاسدار و بسیج و کهریزک تا اینجا آمده اند. آمده اند تا شاهد سرنگونی حکومت الله در زمین باشند.

مرگ بر جمهوری اسلامی، شعاری است که جوانان در قیام عاشورای 88 سر دادند و می روند تا در قیام عاشورای 89 آن را عملی کنند. دنیا خواهد دید که چگونه کسانیکه با محرم امدند، اکنون با محرم و با شعارهای خودشان می روند. این قدرت انقلاب است.

.

+ تاکتیکهای جنگ شهری را دوباره مرور می کنیم

++ برنامه عملی برای ایجاد شوراهای محلات دارم می نویسم که به زودی منتشر می شود