خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
سکینه، اعتراف تلویزیونی و جمهوری اسلامی درمانده
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در شنبه 11 دسامبر 2010

دیشب با هزار مصیبت تلویزیون پرس تی وی را از اینترنت نگاه کردم. با وجود سرعت کم اینترنت، مجبور بودم با فیلترشکن هم کار کنم واین باعث میشد تا برای لود شدن تصاویر، هر چند وقت مدتی منتظر بمانم. اما بالاخره توانستم دقایقی از شو تلویزیونی رژیم را ببینم.

ابتدا سجاد را دیدم که در مورد آقای مصطفایی صحبت می کرد. او گفت مصطفایی را تا حالا ندیده و 2 میلیون هم به وی پول داده تا رسیدگی به پرونده مادرش را به عهده بگیرد. سپس هوتن کیان را روی صندلی در محیطی تاریک نشان می داد که گفت بدلیل تبلیغات منفی کشورهای خارجی که در آن گفته شده مجازات همه افرادی که مرتکب زنا شوند اعدام است، وکالت این پرونده را بر عهده گرفته است. وقتی به چهره هوتن کیان هم نگاه می کردم، می شد به خوبی درد شکنجه را در صورتش دید. حتی حرف زدن سجاد هم عادی نبود و لرزش داشت. این نه به خاطر اینکه به هر حال در مقابل دوربین به چیزی اعتراف می کرد، بلکه به خاطر شکنجه و فشار روحی بود که متحمل شده است. سپس تصاویری از مینا احدی پخش شد که او را تروریست معرفی کردند. سپس تصاویری هم از دو خبرنگار آلمانی پخش کردند که متهم هستند بدون اجازه مقامات با دو شهروند ایرانی صحبت کرده اند (!) و بعدش برنامه برای پخش اخبار قطع شد که دیگر موفق نشدم ادامه اش را ببینم.

امروز که اخبار را مرور کردم، بی بی سی فارسی گزارش تقریبا کاملی از این برنامه منتشر کرده بود که زوایای مختلف این شوتلویزیونی را نشان می داد. سکینه در این برنامه، به روسپیگری هم اعتراف می کند! این دیگر آخر نمایشهای تلویزیونی اعتراف و اعتراف گیری در تلویزیون جمهوری اسلامی است. وقتی دستگاه قضایی فاسد و ناکارامد است و چیزی جز جنایت از دستش بر نمی آید، برای ماله کشی بر روی جنایت، تلویزیون دولتی جلو می افتد و از اسنادی استفاده می کند که به قول بی بی سی، پلیس آنها را انحصارا در اختیار این تلویزیون قرار داده است. جالب نیست که این سند جدیدا و تنها در اختیار پرس تی وی قرار گرفته؟ معلوم نیست پس بعد از این همه سال، چطور موضوع به این مهمی از سوی دستگاه قضایی رسیدگی نشده بوده وتازه سکینه یکبار محاکمه و بعد تبرعه شده بود. خلاصه اینکه جمهوری اسلامی در مخمصه افکار عمومی جهان، بدجوری خود را گرفتار میبیند که دست به چنین وقاحتی زده اما همچون همیشه، راه را اشتباه رفت.

حالا از اینها گذشته، اینها جرات نکردند دو خبرنگار آلمانی را به پای این شو تلویزیونی ببرند. واقعا جراتش را ندارند. می دانند با اوردن انهاف چه موج عظیمتری از خشم و نفرت افکار عمومی جهان را باید به جان بخرند. از اینجا می توان فهمید، گفته های سجاد و هوتن در مورد مینا احدی چیزی جز دست نوشته های بازجوهای اطلاعات نیست که زیر شکنجه به انها دیکته شده است.

دلیل آوردن مینا احدی به این شوی تلویزیونی و پرتاب سخیفترین اتهامات به سمت او هم بر می گردد به تلاشی که مینا در کمپین نجات سکینه دارد. کمپین نجات سکینه بی وقفه در حال رشد و گسترش است. کمیته های بین المللی علیه اعدام و سنگسار این کمپین را اعلام کردند و فعالانه و شبانه روزی برای آن تلاش کردند اما اکنون این کمپین با تلاش هزاران فعال در سراسر جهان و با کمک صدها نهاد و سازمان به پیش میرود که در آخرین اقدام جهانی، یکبار دیگر گوشه ای از ظرفیت و قابلیت خود را نشان داد. اینکه ظرف ٤٨ ساعت نیم میلیون نامه اعتراضی امضا میشود و نزدیک به دو میلیون پیام در دفاع از سکینه در تویتر گذاشته میشود، نقطه عطفی در سیر رشد این کمپین را نشان میدهد. مردم به عینه دیدند که چگونه حاصل تلاششان به ثمر می نشیند، دولتها را به حرکت در میاورد و جمهوری اسلامی را وادار به تجدید نظر در تصمیم خود میکند. به همین خاطر مینا احدی در این شوتلویزیونی، تروریست معرفی می شود و تصویر همسرش را که در قصاب خانه های جمهوری اسلامی اعدام شد بارها نمایش می دهند.

پرس تی وی اقرارهای زیر شکنجه سکینه و سجاد و هوتن را به نمایش گذاشت تا یکجوری در مقابل موج عظیم اعتراضات جهانی به دستگاه توحش و جنایتش کم کند. اما کیست که نداند در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، شکنجه و زیر فشار قرار دادن افراد است که انها را وادار به اقرارکردن علیه خود می کند؟ یادمان نرفته وقتی شهلا جاهد در دادگاه می گفت اگر یکبار دیگر مرا به اداره اگاهیی ببرند به خیلی چیزهای دیگر هم اعتراف می کنم نشان از توحش و جنایت دستگاه قضایی می داد. به قول بیانیه عفو بین الملل، پخش این اعترافات تنها باعث شد که دستگاه قضایی رژیم اسلامی بیشتر از قبل زیر سوال رود.

.

+ اطلاعیه کمیته بین المللی علیه اعدام و سنگسار در این رابطه