خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
کمونیسم و سازماندهی اعتراضات پیش رو
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 24 دسامبر 2010

داشتم نقدی که به مقاله جمشید اسدی را نوشته ام دوباره مرور می کردم. سایت روزنه هم منتشرش کرده اینجا

با خودم این سوال را می پرسم که جایگاه کمونیسم در سازماندهی اعتراضات پیش روی مردم کجاست؟ چقدر هژمونی چپ در جامعه ایران فراگیر شده و واقعا، این نیرو تا چه اندازه توانایی سازماندهی و رهبری این اعتراضات را خواهد داشت؟ اینها سوالاتی است که در این مدت فکرم را به خود مشغول کرده. بحثهای زیادی در این باره صورت گرفته و حمید تقوایی هم در حاشیه پلنوم حزب، کنفرانسی در این مورد داشته که ویدیوهایش در سایت روزنه هست. هنوز ویدیوهایش را البته ندیدم، اما فکر می کنم بدانم بیشتر مباحث حمید حول چه موضوعاتی است…

.

+ جمهوری اسلامی حکم اعدام حبیب اله لطیفی پور را صادر کرده است. اطلاع رسانی کنید…