خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
شعار نویسی: زندانی سیاسی آزاد باید گردد
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در دوشنبه 27 دسامبر 2010

خبرهای ناراحت کننده ای به گوش می رسد. رژیم اسلامی خانواده حبیب را از دیشب بازداشت کرده و هنوز خبری از انها در دسترس نیست. تلفنهای تماس با زندان سنندج نیز مسدود می باشد و این موضوع باعث شده تا نگرانیها درباره وضعیت جان حبیب لطیفی بیشتر شود. همچنین، زندانی سیاسی دیگری با نام  علی صارمی به نقطه نامعلومی منتقل شده و از وضعیت وی نیز اطلاعی در دسترس نیست. باید به این لیست، وضعیت نگران کننده نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی را نیز افزود.

دوستان!

اکنون وقت ان است که یکبار دیگر نشان دهیم همچنان بر خواستهای خود پایبندیم. نشان دهیم همچنان به تغییر در جامعه امیدواریم و به رژیم بگوییم نمی تواند این جامعه 70 میلیونی را با زور چماق زیر سایه منحوس خود نگه دارد. باید شعار نویسی را اغاز کرد. در هر جایی که می توانید، با هر ابزاری که در اختیار دارید، شعارهای اعتراضی خود را بر در و دیورا شهر نقش ببنید.

حبیب لطیفی آزاد باید گردد! زندانی سیاسی آزاد باید گردد! مجزات اعدام لغو باید گردد!

 

عکس از من نیست. آدرس منبع دارد

این ها شعارهای پیشنهاد است. وقت تنگ است و تلاش تک تک ما را می طلبد.

.

پ ن: لطفا برای پیگیری اخرین اخبار وضعیت حبیب و دیگر زندانیان سیاسی، عضو این گروه در فیس بوک شوید