خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
رئیس دفتر سیاسی به این باحالی دیده بودین؟!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در سه‌شنبه 4 ژانویه 2011

عکسها و گزارشهای اعتراضات این روزها به وضعیت حبیب اله لطیفی و دیگر زندانیان سیاسی بخصوص اعدام علی صارمی و علی اکبر سیادت را در کشورهای مختلف نگاه می کردم. در این بین، گزارش تصویری اکسیون اعتراضی ونکور کانادا نظرم را جلب کرد. از این بابت که رئیس دفتر سیاسی حزب، مصطفی صابر یکی از پیشگامان آکسیون بود. البته رفقای زیادی از حزب این آکسیونها را سازماندهی می کنند. نه فقط رفقای حزبی، که بسیاری از جریانات دیگر هم اینطور هستند. برای من نکته جالب، حضور مصطفی صابر به عنوان رئیس دفر سیاسی حزب در کنار دیگران بود.آخر آدم انتظار یک مدل مجسمه عصا قورت داده به سبک مجسمه های مرحوم میکل آنژ دارد اما یکدفعه چیزه دیگری از آب در می آید!

انصافا رئیس دفتر سیاسی به این باحالی دیده بودین؟

مصطفی صابر، نفر اول از سمت چپ