خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
سرکوب نرم، به روش اصلاح‌طلبان و رسانه‌های مدافع
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در یکشنبه 16 ژانویه 2011

تصویر کاملا تزیینی است

اینکه می گویند اتفاقی که در تونس افتاد در ایران نیافتاد چون آنها اصلاح طلبان مدافع حکومت ندارند به نظر من خاک پاشیدن به این واقعیت است که دنیای غرب با حضور رسانه هایش از بی بی سی گرفته تا صدای آمریکا و رادیو آلمان و فرانسه و حتی همین بالاترین هم نمی خواهند شاهد تغییرات در ایران باشند. این حقیقت را دارد کتمان می کند که اصلاح طلبان بین مردم محبوبیتی ندارند.  در واقع، این بحثها دارد می گوید مردم به دنبال اصلاح طلبان رفتند چون نظراتشان را قبول داشتند، پس نتیجه اینکه جمهوری اسلامی سر جایش است! اما نه اینطور نبود. این برداشت، بر تحلیلی اشتباه استوار است. این بحث کاملا دست راستی و چیزی شبیه ولایتمداری شمردن مردم از سوی طیف اصولگرای رژیم اسلامی است که مخصوصا بعد از تظاهرات ساندیسی 9 دی بر آن تاکید دارند.

ولی واقعیت چیست؟

نگاه کنید به وقایع سال گذشته. یک رویداد عظیمی در ایران اتفاق افتاد. مردم شعارهای سرنگونی طلبانه می دادند. همان روز 25 خرداد توده میلیونی مردم به سمت میدان آزادی میرفتند، طرفداران موسوی [فریاد] می کشیدند که مردم برگردید خانه تمام شد. درست جلوی دانشگاه صنعتی شریف. ولی مردم چه کردند؟ هنوز طنین صدای زندانی سیاسی آزاد باید گردد توی گوشمان هست که از تقاطع شادمان تا جلوی درب پایگاه سپاه مقداد سر داده می شد. همانجا مردم خشمگینی بودند که به درب اصلی پایگاه حمله رود شدند و از ان طرف سربازان و لباس شخصیها ملتمسانه از مردم می خواستند دست بر دارند و بر گردند. حمله جوانان به پایگاههای بسیج در میدان آزادی  را یادمان هست. از خود پرسیده اید اینها چه ربطی به انتخابات و اصلاحات داشت؟ یا روز 30 خرداد، با اولین حمله بسیج به مردم در بلوار کشاورز، مرگ بر خامنه ای و مرگ بر جمهوری اسلامی از هر سویی شنیده می شد. واقعا این حرکت مردم چه ربطی به انتخابات و اصلاحات داشت؟

اما مدیای غرب از بی بی سی تا صدای آمریکا، پشت سر امثال موسوی و کروبی صف کشیدند و گفتند اعتراض مردم به انتخابات است. واقعیت را کتمان کردند. دروغ گفتند و تلاش کردند گفتمان شکست طلبانه و حافظ نظام اسلامی اصلاح طلبان و پاسدار ولترهای مدافع حقوق بشر شده خارج از کشور نشینشان را تا آنجا که می توانند از طریق تلویزیون و رادیو و اینترنت به سمت مردم پرتاب کنند. اگر روزگاری، خمینی را نه از نجف و قم و در راس خيل ملاهاى خر سوار دهات سر راه، بلکه از پاريس و با پرواز انقلاب به تهران آوردند، [افرادی] چون موسوی و کروبی را هم با شعار تغییر ولی با بازگشت به قانون اساسی و دوران طلایی امام از دل تهران تحت دیکتاتوری اسلامی یک شبه رهبر یک جنبش عظیم انسانی و نوین کردند. خواستند هيولاى مخلوق خودشان را که به آخر خط رسیده است به عنوان محصول طبيعى جامعه شرقى و اسلامى و درخور مردم جهان اسلام يکبار ديگر مشروعيت بخشند. میدان جنگی ساختند که مردم نه فقط در خیابان آماج باتوم و گلوله و گاز اشکاور، که در خانه و پشت مانیتور و تلویزیون هم آماج حملات نرمی بودند که آنها را از رسیدن به مقاصدشان باز می داشت. رسانه های غربی اصلاح طلبان را زیر نور افکن بردند نه به این خاطر که بین مردم محبوبیتی داشتند، به این خاطر که نقش نیروهای رادیکال را کمرنگ کنند. پتانسیل درون حکومتی اصلاح طلبان و دسترسی گسترده آنها به رسانه ها یک عامل تایین کننده در به انحراف کشانیدن اعتراضات مردم بود.

اگر نیروهای رادیکال در خیابانهای تهران، هنگام طرح شعارهای رادیکال خود مورد حمله لباس شخصیهای دست مال سبز به دست قرار می گرفتند، اپوزیسیون از سوی چماقداران قبلی و حالا قلم بدست رژیم عوضی خطاب می شدند، اینطرف هم رسانه های مدافع اصلاح طلبان و حافظ رژیم اسلامی، دوربینهایشان را به سمت اصلاح طلبان گرفتند و از گفتن حقایق امتناع کردند. شعارهای محدود و مهندسی شده طرفداران موسوی را پخش می کردند. مطالباتی چون آزادی پوشش، آزادی زندانی سیاسی، آزادی بیان و… مطرح شده توسط جوانان در اعتراضات را کمتر پوشش می دادند و به انتشار اخبار مربوط به طرفداران موسوی و کروبی بسنده می کردند. از اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی تعريف کردند، مردم را تحقير کردند و بعضی جاها وقیحانه گفتند برخی نیز علیه حاکمیت شعارهای تندی دادند!

و حالا؟

این وضعیت را باید در هم شکست. اصلاح‌طلبان از مردم شکست خوردند و فریبکاری‌شان دیگر حنایی ندارد. رسانه‌‌های غربی که از در دفاع و حمایت از آنها وارد شده بودند، خود را در مقابل جوانانی دیدند که حاضر نبودند خیابان را ترک کنند چون آزادی می‌خواستند و رهبران جنبش سبز پلی واقعی به سوی این آزادی نبودند و نیستند. باید عملکرد رسانه‌های غربی را که اصلاح‌طلبان را علم کرده و آنها را با نام […] رهبران جنبش سبز به مردم حقنه می‌کنند، با فعالیت‌های رسانه‌ای خود بی‌اثر کنیم. یک هدف رسانه‌های آزادی چون خودنویس همین است. برای همین، این روزها مورد حمله عناصر سرکوب‌گر اصلاح‌طلبان قرار گرفته است.