خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
انقلاب تونس به مصر رسید!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در سه‌شنبه 25 ژانویه 2011

«شریف» یکی از جوانان سازمان‌دهنده این تظاهرات در مصر در مصاحبه با خودنویس گفت: «ما از جنبش سبز و استفاده جدی مردم ایران از پدیده جدید شهروند روزنامه‌نگاری بهره بسیار بردیم و در سال اخیر تلاش کردیم با مطالعه و بررسی کاری که ایرانیان در پوشش دادن به اخبار تظاهرات خود داشتند این روش جدید را در میان مصری‌ها عمومی‌تر کنیم». اینجا

تظاهرات در مصر به مرحله جدی رسیده، بسیاری زخمی شده‌اند. خبرها حاکی از بازداشت بیش از دوازده مصری است. شبکه‌های اجتماعی مانند فیس بوک مدام مردم را به پیوستن به تظاهرکنندگان تشویق می‌کنند. یکی از معترضین مصری گفت:« دوستان ما در جده در کشور عربستان سعودی مدام از ما می‌پرسند کی رئیس جمهور شما مانند بن علی به کشور ما می‌آید تا ما از او پذیرایی کنیم؟» اینجا