خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
حرکت فاشیستی بی‌بی‌سی فارسی در نشر یک خبر
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در سه‌شنبه 1 فوریه 2011

ده‌ها شهروند افغانستان همزمان با روز جهانی مبارزه با اعدام در چندین شهر بزرگ افغانستان علیه اعدام پناهجویان افغان در ایران تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان از دولت ایران به خاطر اعدام پناهجویان افغان در ایران و همچنان شهروندان ایرانی در این کشور اعتراض کردند. شماری از شهرهای افغانستان در سال جاری خورشیدی شاهد چندین تظاهرات ضدایرانی بوده است. (بی‌بی‌سی فارسی)

ببخشید چی؟ ضد چی؟ ایرانی؟ منظور مردم ایران است یا حکومت ایران؟ آخر این دو با هم فرق دارند. آقای آیت‌الله بی‌بی‌سی بعد از ۷۰ سال فعالیت درخشان در عرصه خبررسانی/پراکنی و رهبر قالب کنی یعنی این را نمی فهمد؟

بی‌بی‌سی رسانه شناخته شده‌ای‌است. به قول بسیاری، این بی‌بی‌سی بود که یک شبه خمینی را رهبر انقلاب ۵۷ ایران کرد و عکسش را به ماه برد و رسالت تاریخی خود در به نتیجه رساندن انحراف و سرکوب خونین انقلاب ۵۷ را عملی کرد.

بی‌بی‌سی فارسی مجددا دست به عملی زشت در دنیای خبر زده است. اعتراضات و تظاهرات مردم افغانستان در ٢٩ ژانویه که بیشتر، بر علیه اعدام زندانیان سیاسی در ایران و بر علیه دولت سرکوب‌گر و سفاک جمهوری اسلامی برگزار گردید را بعنوان «تظاهرات ضد ایرانی» منعکس کرده است. هر فردی با یک ذره اگاهی سیاسی و اجتماعی می‌داند که این عنوان، فاشیستی و در راستای دامن زدن به نفرت ملی و قومی است. خواننده تیتر، در نگاه اول متوجه این موضوع نمی‌شود که با خبر یا گزارشی در مورد اعتراض به اعدام و زندانیان سیاسی روبرو است، بلعکس، اینطور القا می‌شود که مردم افغانستان، در یک حرکت ناسیونالیستی و از سر نفرت، علیه ملت و کشور ایران تظاهرات کرده‌اند.

بی‌بی‌سی در شرایطی این کار را می‌کند که در همین روز، بسیاری از شهرهای دنیا شاهد اعتراضاتی به موج اعدام‌ها در ایران بود و بی‌بی‌سی، بدون توجه به ماهیت اصلی این رویداد، با وارونه کردن واقعیت به سوای دیگر موارد نادقیق و تحریف در خبر، اقدام کرده است. این یک تحریف زشت و آشکار واقعیت است. این تبلیغاتی مضر و مخرب برای دامن زدن به نفرت ملی و قومی است.

بنا بر هرگونه موازین حرفه‌ای و ذره‌ای شرافت این‌گونه انعکاس اخبار نادرست و محکوم است. بی‌بی‌سی فارسی باید این‌گونه تحریفات را متوقف کند. کمترین کاری که می‌توانند بکنند این است که رسما و آشکارا و در همان صفحه و در حدی که «خبر» مذکور را منعکس کرده  آنرا تصحیح کنند و از مردم افغانستان و ایران عذرخواهی کنند.

بی بی سی: تظاهرات ضدایرانی در چند شهر افغانستان