خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
نمایش ناتوانی و وحشتزدگی حکومت از اعتراضات مردم در تلویزیون
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 25 فوریه 2011

عکس از سایت خودنویس

مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی دیشب به شبکه سه تلویزیون آمد و در دوساعت برنامه ای که در رابطه با اعترضات 25بهمن و اول اسفند مردم در تهران و سراسر کشور و ادامه این اعترضات صحبت کرد. دقیقا صحبتهای مصلحی شبیه سران حکومتهای تونس و مصر و …لیبی بود. همانند همپالکیهایشان، مردم معترض را جاسوس، بی ریشه و عده ای محدود نامید و سعی کرد با دادن این تصاویر و القاب و محدود نشان دادن این اعتراضات آنرا لوث کند و بی اهمیت نشان دهد و در مقابلش جمهوری اسلامی و نیروی سرکوب و وزارت اطلاعتش را قدرتمند و مسلط بر اوضاع نشان دهد.

اما گذاشتن این برنامه طولانی در شبکه سوم و در بهترین وقت شب تعطیل یعنی 5شنبه،بخوبی نشان میدهد که نه تنها این اعترضات و این جنبش سرنگونی موجود بی اهمیت و محدود نیست بلکه چقدر جمهوری اسلامی را پریشان کرده. در ضمن صحبتهای مصلحی بسیار تدافعی بود. او سعی میکرد بسیار آرامش و اقتداری تصنعی را در رفتار و صحبتش برجسته کند اما بسیار شبیه به رادان در بعد از عاشورای پارسال و 25بهمن امسال رفتار میکرد و تماما میگفت هیچ خبری نیست و همه چیز تحت کنترل است و عده ای ناچیز سرنگونی طلب هستند که اغتشاش میکنند ولی 2ساعت برنامه حول همین “چیزی نیست” ادامه داشت و پیش میرفت.

مصلحی خیلی تلاش داشت که با دادن این تصویر قدرتمندانه از خودشان روحیه از دست رفته نیروی سرکوبشان را بازسازی کند و صفوفشان را نظم و روحیه دهد برای مقابله با اعتراضات بعدی اما این تلاشی مذبوحانه است که مردم جوابشان همچنان که در 25بهمن داده اند در اعترضات پیش رو، با وسعت و رادیکالیزم بیشتری خواهند داد.همه وحشت و کابوس سران حکومت از همین مسئله است.باید اعتراضاتمان را پرقدرت تر و گسترده تر تا سرنگونی جمهوری اسلامی پیش ببریم. حکومت بسیار وحشتزده،ناتوان تر از همیشه و با اختلافات و دعواهای شدیدتر در مقابل ماست و سعی میکند با نمایشهای اینچنینی و ارعاب ایجاد کردن این وحشت و ناتوانیش در برابر اعتراضات مردم را بپوشاند.

+ از صفحه فیس بوک چه تهران، چه قاهره دیکتاتور باید بره دیدن کنید و برنامه اعتراضی ما را دنبال کنید…