خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
انتخابات نه! فقط سرنگونی…
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در یکشنبه 17 جولای 2011

تظاهرات مردم ایران در تابستان 88

شرکت در انتخابات از نظر سياسى فاقد هرگونه ارزش است. نبايد در راى‌گيرى شرکت کرد، اما نبايد بى‌تفاوت هم ايستاد. باید به خیابان آمد و اعتراض کرد. دوره به اصطلاح مبارزه انتخاباتى جناح‌هاى حکومت، مي‌تواند و بايد صحنه گسترده ترين اعتراضات مردم عليه کل حکومت و همه جناحهايش باشد. بيشترین فشار را ميتوان در اين روزها به رژيم اسلامى وارد کرد. مي‌توان محاسبات و بند و بست‌هايشان را به نفع مردم و به نفع گشايش فضاى سياسى در ایران بهم ريخت. ميتوان مجموعه رژيم را در برابر مردم به عقب نشينى وادار کرد. مي‌توان شکاف درونى ارتجاع اسلامى را عميق تر کرد و تناسب قواى بسيار مساعدترى را به نفع مردم و امر آزادى در تمامی اشکال بوجود آورد. بايد از تناقضات و کشمکش‌هاى فزاينده درون رژيم در این دوره براى گسترش مبارزه و اعتراض خويش فعالانه استفاده کرد…

متن کامل این نوشته رو (که البته بیانیه اعلام موجودیت صفحه انتخابات نه! سرنگونی هست)  در خودنویس بخونید.