خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
جمهوری اسلامی باید در جهان منزوی شود!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در سه‌شنبه 19 جولای 2011

یورش جمهوری اسلامی در همه ابعاد سیاسی و اجتماعی به مردم  را باید با یک تعرض همه جانبه پاسخ داد. این وظیفه تمامی فعالین سیاسی و اجتماعی و حتی روزنامه نگاران و خبرنگاران است. امروز در جامعه ایران دو صف روشن تر و عریان تر از همیشه در مقابل هم قرار گرفته اند: صف انسانیت و آزادیخواهی و برابری طلبی در برابر هیولای ارتجاع اسلامی یعنی جمهوری اسلامی. یورش اخیر حکومت به مردم و بخصوص زنان در واقع نبرد مشخصی از یک جنگ مداوم رژیم اسلامی برای بقای خود است. جنگی که بخصوص بعد از خرداد 88 به شدیدترین مراحل خود رسیده است. میتوان و باید در این نبرد پیروز شد و نه تنها یورش و تهاجم جنایتکارانه رژیم را خنثی کرد بلکه کل حکومت و مدافعین آشکار و پنهان آنرا در اپوزیسیون و پوزیسیون به هزیمت انداخت. انزوای بین المللی جمهوری اسلامی یک هدف مشخص این نبرد است.

زمینه های عینی این تعرض را از یکسو توحش و قساوت بی حد و حصر حکومت اسلامی علیه مردم و جنایتهای آشکارش علیه بشریت و از سوی دیگر مبارزات مردم فراهم کرده است. تا همینجا مردم دنیا، فعالین و پیشروانشان، یعنی اتحادیه های کارگری و دانشجوئی و اکتیویستهای جنبش سکولاریستی و مدافع حقوق زن و حقوق بشر در این مقابله نقش فعالی ایفا کرده اند. بسیاری از سازمانها و نهادها بطور مداوم مشغول برنامه ریزی و انجام آکسیونهای مختلف برای افشای بیشتر جنایات جمهوری اسلامی هستند. این فعاغلیتها را باید گسترش داد و متحدتر کرد. هدف مشخص طرد و محکوم کردن و برسمیت نشناختن جمهوری اسلامی میتواند این حرکت جهانی را در ابعاد وسیعتر و قدرتمند تری سازمان بدهد و به پیش ببرد. الگوی طرد و تحریم رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی در اوایل دهه نود نمونه موفقی از تشریک مساعی مردم جهان برای سرنگونی یک رژیم ضد بشری است. میتوان و باید جمهوری اسلامی را مانند رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی رسوای خاص و عام کرد.

.

از صفحه انتخابات نه! سرنگونی دیدن کنید. آن را لایک بزنید و به دیگران هم معرفی کنید…