خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
حقایق لعنتی یک عکس!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در چهارشنبه 3 آگوست 2011

این عکس مربوط به زمان تبلیغات انتخاباتی سال 88 است که همان موقع توسط سایت گویا نیوز منتشر شد و چند روز پیش هم، صفحه فیس بوکی بیست و پنج بهمن، متعلق به هواداران میرحسین موسوی آن را باز نشر کرد. این تصویر از ان جهت برایم جالب بود که نکته ای در ان پیدا کردم. در گوشه سمت چپ این تصویر، دو نفر با شلوار لجنی و پوتین کاملا قابل تشخیص هستند. این دو، طبق شواهد از اعضای ستاد انتخاباتی موسوی بوده و وظیفه برقراری نظم را بر عهده دارند. نکته قابل توجه این است که این نوع پوشش، متعلق به نیروهای شبه نظامی بسیج است. همان بسیجی که 24 ساعت بعد از انتخابات، با پی بردن به واقعیت سرنگونی طلبی اعتراضات مردم، به روی آنها آتش گشود.

شاید برخی بگویند بین بسیج هم نیروهای مردمی وجود دارند که به روی مردم آتش نگشودند یا در سرکوب نقشی نداشتند. نظر شما را جلب می کنم به این گزارش از خودنویس که چطور یک بسیجی، برای حضور نداشتن در سرکوب مردم، تنها راه فرار و پناهنده شدن به کشوری دیگر را می توانسته انتخاب کند…