خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
اسرائیل، انقلابی دیگر در راه است؟…
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در یکشنبه 7 آگوست 2011

اسرائیل، روز شنبه (ششم اوت) شاهد یکی از بزرگ‌ترین تظاهرات خیابانی طی دهه‌ها بوده است. پلیس می گوید نزدیک به ۲۵۰ هزار نفر که بسیاری از آنها از قشر متوسط جامعه بودند در تظاهرات شرکت کردند. به گفته پلیس، در تل آویو نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر و در بیت المقدس نیز نزدیک به سی هزار نفر در تظاهرات حضور داشتند. رسانه های اسرائیلی، تعداد تظاهرات کنندگان را بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرده اند و برخی رسانه های دیگر، رقم شرکت کنندگان را تا نیم میلیون نفر نیز اعلام کرده اند. معترضان خواهان آن هستند که دولت هزینه های مسکن و مواد غذایی را در کشور کاهش دهد.

اخبار تکمیلی از بی بی سی فارسی و رادیو فردا.
به این دو نوشته از مصطفی صابر و سعید صالحی نیا هم مراجعه کنید.

این تظاهرات از دو ماه پیش توسط تعدادی جوان اسرائیلی در فیس بوک کلیک خورد و به سبک روش مبارزه انقلابی مردم مصر جنبش خود را با تسخیر یکی از خیابانهای تل آویو آغاز کردند. این حرکت از فیس بوک کلیک خورد و به یک انفجار نیم میلیونی در خیابانهای تل آویو منجر شد. در شعارهای مردم این شعارها به چشم میخورد: تل اویو دروازه ای به میدان تحریر. اینجا مصر است. یکی از رهبران معترضین میگوید: “از دهها سال قبل تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده بود، اینکه این همه مردم از خانه های خود بیرون بیایند و خواستار تغییر شوند، این یک انقلاب است.”