خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
لندن در آتش اعتراض!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در سه‌شنبه 9 آگوست 2011

از روز شنبه 6 آگوست تظاهراتی در تاتنهام در شمال لندن شروع شد که خواهان توضح پلیس در مورد کشتن یک جوان توسط افسر پلیس بود. بعد از بی اعتنای پلیس به خواست مردم این اعتراض منجر به حمله به پلیس و آتش زدن خودروهایش و همینطور چند مغازه شد. این حرکت علیرغم همه خشونت های پلیس در دوشب گذشته ادامه داشت و گسترش یافته و از شمال لندن به جنوب لندن رسیده است. این اعتراضات که تبلیغات سنگینی توسط بی بی سی و رسانه ها علیه آن صورت میگیرد چیزی جز خشم و اعتراض میلیونها بیکار و محرومانی که زیر دست و پای سرمایه داری له میشوند نیست. پلیس و میدیا دست در دست هم میکوشند کثافات و جنایاتی که یکی از پایتخت های سرمایه داری جهانی بر آن بنا شده است را زیر خاک کنند.