خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
شورش گرسنگان در لندن!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در سه‌شنبه 9 آگوست 2011

اصلا اهمیتی ندارد که آیت اله بی بی سی به معترضین می گوید آشوبگر، این شورش گرسنگان است. جوانانی به تنگ آمده از استثمار و بیکاری و پایین بودن سطح معیشت. برای همین است اولین جاهایی که مورد حمله قرار گرفته فروشگاههاست. مردم گرسنه، صدا و سیما نمی گیرند. به پادگان حمله نمی کنند. مقر پلیس نمی گیرند. فروشگاه غارت می کنند تا شکمشان را سیر کنند. اولین نشانه های شورش گرسنگان و اعتراض علیه فقر و نابرابری اینطور نمود پیدا می کند. (این گزارش تصویری از بی بی سی) و جوانان خشم خود را با به آتش کشیدن ساختمان و ماشین پلیس نشان می دهند تا معلوم شود روحیه جوان، همواره ضد وضعیت موجود بوده است.

عکس از بی بی سی فارسی

نکته جالبتر اینکه، بعد از نقش آفرینی باشکوه شبکه های اجتماعی در ایران و تونس و مصر، اینبار، شبکه های اجتماعی اعتراضات لندن را شکوهی که لایقش است سازماندهی کرده اند. این سازماندهی و برنامه ریزی اعتراضات، تا جایی پیش رفت که سبب شد یکی از مقام‌های پلیس لندن بگوید که دستگیری کسانی که در توئیتر اقدام به هدایت خشونت‌ها می‌کنند را مد نظر دارد! در عین حال، آنچنان به سبکی مضحک و خنده دار به روانکاوی تویتهای کاربران پرداخته اند که آدم به شعور این خیل عظیم مفسرهای نان به نرخ روز خور شک می کند. مثلا یکی از دلایل حضور خیابانی معترضین را تویتهای اشتباهی مثل این عنوان کرده اند: “می‌شنوم که اوضاع تاتنهام دارد شیر تو شیر می‌شود. نگاه کنید که من هم می‌خواهم با تفنگ آب‌پاشم قاطی ماجرا بشوم.” واقعا این مفسرین متوجه فراخوان به حضور در اعتراضات و به مضحکه گرفتن نیروهای پلیس که با اسلحه و باتوم به جان جوانان افتاده اند و آنها را به مقابله با تفنگ آب پاش فرا می خواند نمی شوند؟ وقاحت حتی به حدی می رسد که عکس گرفتن از اعتراضات را هم حماقت جوانانی خوانده اند که از خرابکاری خود عکس گرفته اند.

آنچه که در مورد اعتراضات لندن دیده می شود این نکته است که هر لحظه به طبقه کارگر اين احساس دست ميدهد که بورژوازی با او مانند يک کالا، مانند مايملک خودش رفتار ميکند باید علیه او بپاخیزد. یک جوان توسط پلیس کشته می شود و این آغازگر طوفان است. نسل جوان اروپا و انگلستان تنها با کینه ورزی و شورش علیه بورژوازی می تواند انسانیتش را بدست آورد. حالا شاهد اولین شورشها هستیم اما این تعریف خودش را دارد. اولين، خامترين و بی‌ثمرترين شکل اين شورشها بزهکاری است. جوانان و فروشگاه ها را غارت می کنند چون در فقر و تيره‌روزی بسر ميبرند و مي بينند که وضع کسان ديگری بهتر از آنهاست. برايشان قابل فهم و قبول نیست که چرا او، که بيش از فلان ثروتمند بيکاره برای جامعه کار ميکند، بايد کسی باشد که تحت اين شرايط رنج بکشد. فقر بر احترام موروثی‌اش نسبت به تقدس مالکيت چيره شد و دست به دزدی می زند.  هر چند این سبک، در نگاه اول شاید چندان منطقی بنظر نرسد، اما راهی است برای نمایش خواسته ها و نیازها و نمایشی ابتدایی از اعتراض…

حالا اعتراضات لندن آغاز شورش وسیعتر گرسنگان است. این اعتراضات که از سوی ژورنالیسم خیلی باشرف دنیای دموکراسی با عنوان آشوب نام برده شده است، شاید بالاخره با پلیس مخفی بازی و سرکوب و دستگیری برای مدتی بخوابد، اما سایه سنگینش مخصوصا بعد از افت مجدد بازارهای بورس جهان، همچنان بالای سر دنیا می چرخد و ثابت خواهد کرد که حضور جوانان در خیابان، از سر ماجراجویی و بلک بری بازی نبوده است…

پس از تحریر: تویتهای زیادی را یا تگ ukriots# در مورد اخبار اعتراضات انگلیس پیگیری کردم که تویتهای بسیار جالبی رو در بر می گیرفت. در نهایت این تحلیل که این شورش‌ها یک شبه نبوده بلکه مثل یک آتشفشان از سال‌ها قبل شکل گرفته و الان فوران کرده و مهمترین علتش هم بیکاری هست در من تقویت شد.