خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
شبهای اسرارآمیز…
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در سه‌شنبه 30 آگوست 2011

شبها این زیر زمین جای اسرارآمیزی میشه. صدای سوسکهای زیر سقف کاغذی، صدای بادی که از گوشه شکسته پنجره می زنه تو، ماشینهای تو خیابون که این موقع شب بعضا کامیونهای حمل زباله هستن. خش خش تختم که روش اینور و اونور میشم. همه اینها بخشی از یک سمفونی شبانس که من رو به اعماق خاطرات کودکیم می بره. امشب به خاطر صدای سوت یک قطار از خواب پریدم…