خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
يادداشتهايي براي 22 بهمن
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 5 فوریه 2010

در صورت دستگیر شدن دوستانتان و یا تظاهرکنندگان، به نیروهای بسیج و ضد شورش حمله کنید، اسرایتان را همان موقع از دست آنها برهانید. آماده شوید تا اگر رژیم در تهران و سایر شهرها چوبه های دار را بپا کرد، چوبه های دار را بر سربادارندگانشان خراب کنید. دیگر تحمل اعدام انسانها را نداريم. نباید گذاشت در آخرین روزهاي عمر این حکومت، از ما قربانی بگیرند. حمله کنید نقابدارهای مجری اعدام را خلع سلاح کنید. چوبه های دار را به آتش بکشید…