خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
سالگرد قيام 22 بهمن و دو هدف!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در پنج‌شنبه 4 فوریه 2010

.
طنز تلخ و در عین حال شیرین – تلخ برای حکومت و شیرین برای مردم انقلابی – سالگرد قیام ٢٢ بهمن این است که “همه” این سالگرد را از آن خود میدانند. “همه” برای برگزاری باشکوه این سالگرد فراخوان میدهند. “همه” میخواهند در این روز وسیعا شرکت کنند و “همه” میخواهند این روز را به روزی برای رسیدن به اهداف خود تبدیل کنند. از سرجلاد حاکمیت اسلامی یعنی خامنه ای گرفته تا فرزندان مغضوب و مطرود بارگاه حاکمیت اسلامی از یکطرف تا مردمی که تا پای سنگربندی خیابانی علیه این رژیم رفته اند خود را برای سالگرد قیام ٢٢ بهمن آماده میکنند. البته با دو هدف کاملا متضاد و در مقابل هم. جبهه اول برای حفظ نظام و جبهه دوم برای سرنگونی نظام.