خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
33755_1498945994923_1272349242_31299263_1824645_n
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 29 اکتبر 2010