خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
427329_455611077794593_467688723_n
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در یکشنبه 5 آگوست 2012