خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
65976_1498810431534_1272349242_31299067_3362711_n
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 29 اکتبر 2010