خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
8 مارس و انقلابیون برهنه
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در پنج‌شنبه 8 مارس 2012

این عکس و بیانیه رو تعدادی از رفقای حزب از داخل منتشر کردن. دست تک تکشون رو به گرمی می فشارم و به این جرات و حرکتشون درود می فرستم.

زنده باد روز جهانی زن
ما جمعی از جوانان عضو حزب کمونیست کارگری ایران، روز جهانی زن را به همه انسانهای شریف و آزادی خواه و برابری طلب در همه جای دنیا تبریک می گوییم و آرزوی برقراری جامعه ای برابر، مرفه و آزاد برای همه گان داریم.

روز 8 مارس سمبل تداوم مبارزه ای آشتی ناپذیر علیه نابرابریهای است که در پرتو وجود سرمایه داری بر جامعه تحمیل می شود. امروز در شرایطی 8 مارس را برگزار می کنیم، که قوانین و سنن عقب مانده و ارتجاعی اسلامی، بیش از پیش در تلاش است تا زندگی میلیونها زن و مرد در جهان را به گرو خود بگیرد. از شخصی ترین مسائل زندگی فردی گرفته تا ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، اسلام سیاسی تلاش دارد با قلدرمنشی و تروریسم و توحش، زندانی بزرگ برای ما بسازد.

جریانات اسلامی آشکارا وجود و ماهیت اجتماعی انسان را نفی کرده و منزلت زن را به کالای جنسی تنزل می دهند. اسلام در تمامی ابعاد خود، وجود و هویت زن را انکار می نماید و جمعی از آخوندها و آیت اله های مرتجع و عقب مانده، به زور جو پلیسی و نظامی و با استفاده از منابع عظیم مالی که از اکثریت عظیم جامعه می چاپند، قوانین وحشیانه و قرون وسطایی اسلام را به جامعه تحمیل می کنند. کافی است یک جلد قرآن سوزانده شود تا خیلی از وحوش اسلامی فریاد وامسیبتا سر دهند در حالیکه صدها زن و کودک هر روز از زیر تیغ قوانین و سنن وحشیانه اسلام گزرانده می شوند. این درد انسان امروز است. این نظم و توحش سرمایه داری را باید در هم شکست.

ما انسانیم و به همین اعتبار، به اعتبار جنبش عظیم خلاصی فرهنگیمان به همه این توحش و ارتجاع سازمانیافته نه می گوییم. نه محکم ما به ارتجاع اسلامی از دور ترین نقاط افغانستان گرفته تا الجزایر است. صدای ما، صدای علیا المهدیها و صدای همه جوانانی است که از قوانین و سنن کپک زده اسلامی منزجر و متنفر هستند. ما به نفس انسان بودنمان، به نفس 99% بودنمان علیه همه این ارتجاع سیاه می ایستیم و به آن یک نه بزرگ می گوییم و تا سرنگونی حکومت کثیف اسلامی به عنوان راس جنبش ارتجاعی و عقب مانده اسلام سیاسی آرام نخواهیم گرفت و با قدرت مقابله می کنیم.

پرتوان باد 8 مارس
زنده باد جنبش خلاصی فرهنگی
زنده باد انقلاب انسانی برای حکومت انسانی
مرگ بر جمهوری اسلامی

.

+ منبع از صفحه حمایت از گلشیفته فراهانی و همچنین این لینک از وبلاگ مریم نمازی را ببینید

++ اینجا را هم ببینید: اطلاعیه مطبوعاتی: تقویم انقلابیون برهنه