خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
انتخاب تو و بقیه…
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در چهارشنبه 14 اکتبر 2009

می دونم که خسته ای
همونطور که من خستم
می دونم که می ترسی
همونطور که من می ترسم
 .
ولی این ما نیستیم که باید بترسیم 
این، اونها هستن که از ما می ترسن
میشه خرد شدنشون رو زیر پا احساس کرد
 .
من از آینده خبر ندارم
من نمی دونم این ماجرا می خواد چطوری تمام بشه
من نمی دونم آینده هم می خواد چطوری بشه
من می خوام یه راهی برای ساختنش نشونت بدم
  .
می خوام به تو و دیگران چیزهایی رو نشون بدم که اونها نمی خوان
می خوام دنیایی بدون اونها و دروغهاشون رو نشونت بدم
می خوام دنیایی بدون مرز و محدودیت نشونت بدم
 .
اما رسیدن به این اصلا راحت نیست
ما راه طولانی در پیش داریم
 .
من فقط یه راهی و نشونت می دم
دیگه اینکه چی می خواد پیش بیاد
بستگی به انتخاب تو و بقیه داره

.

پ ن: یک دنیای بهتر، برنامه حزب کمونیست کارگری ایران را بخوانید.
.