خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
کاریکاتور: Boobquake
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در چهارشنبه 28 آوریل 2010

این ملاهای غارنشین مزخرفاتی میگن که آدم رو به انجام یک کارهایی وادار میکنند!

کاریکاتوری جالب از نیلیان