خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
تصاویری از تظاهرات مخالفین جمهوری اسلامی در کپنهاگ
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 14 می 2010

تظاهرات و تعرض گسترده مردم به سفارت رژیم در دانمارک