خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
5 زندانی سیاسی، صبح امروز اعدام شدند!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در یکشنبه 9 می 2010

صبح امروز شیرین علم هولی ، فرهاد وکیلی ، علی حیدریان و فرزاد کمانگر به همراه مهدی اسلامیان به دست دژخیمان نظام جمهوری اسلامی اعدام شدند.