خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
اعتصاب کردستان و رهبران انقلاب
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 14 می 2010

بعد از فراخوان نیروهای کمونیست انقلابی و همصدایی و همراهی دیگر نیروهای اپوزیسیون با این فراخوان به مردم کردستان برای اعتصاب، شاهد استقبال بی نظیر مردم از این فراخوانها بودیم. یکبار دیگر ثابت شد که نفوذ اندیشه های چپ و کمونیسم در کردستان چقدر است و نشان داد مردم به چیزی جز سرنگونی جمهوری اسلامی از راه اتحاد یکپارچه خود نمی اندیشند.

پیامی که اعتصاب عمومی کردستان داشت به نظر من، بیشتر به کل مردم ایران بود. این اعتصاب چیزی فراتر از اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی بود. این اعتصاب حلقه های گم شده جنبش انقلابی حاضر را به خوبی به مردم ایران نشان داد: اتحاد و رهبران انقلاب