خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: سپتامبر 2005
یکشنبه 18 سپتامبر 2005

“دانشگاه اسلامی” يکی از آن مزخرف‌ترين حرف‌هائی است که در طول عمرم شنيده‌ام.لزوم “اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها” ـ که حکمرانان ما خودشون رو برای آن، دارن جر می‌دن ـ چيزی است معادل “تعطيلی علم”! و يکی از مهم‌ترين دلايلی هم که مانع رشد علوم و علی‌الخصوص “علوم انسانی” در کشور ما شده، تلاشی است که برای محقق […]

اجازه دهید معنای پرسشمان را روشنتر کنیم: اگر وحدت طبقه کارگر بروندادی روبنایی است که بیرون از فرایند تعیین چند جانبه انقلابی شکل می گیرد پرسش ما بر خصلت طبقاتی سوژه انقلابی ناظر است که ظاهر نمی شود. در واقع، مبارزه اقتصادی و سیاسی، هر دو، جلوه های متقارن سوژه طبقاتی اند که پیش از […]

بایگانی‌ها
پروژه‌ها