خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: نوامبر 2005
یکشنبه 6 نوامبر 2005

کميته صلح نوبل نروژ : «او تناقضی بين اسلام و حقوق اساسی بشر قائل نيست.» “شيرين عبادی” در گفتگو با خبرنگاران: «از ديد من بين اسلام و اعلاميه حقوق بشر، تضادی نيست.»صرف‌نظر از اهميت اين رخداد، من بيان اين جمله را چيزی نمی‌دانم جز “تحميق مسلمانان”. اين جمله را اساسا کسانی می‌گويند که شهامت ندارند […]

مارکس متاخر و راه روسی عنوان کتابی است راجع به مارکس. تئودور شانین، جامعه‌شناس برجسته لهستانی/روسی در مسائل دهقانی و استاد رشته جامعه‌شناسی در دانشگاه منچستر در این کتاب تفسیرهایی را درباره مارکس در آخرین مراحل تکاملش ارائه می‌کند که مستقیما به پیش نویس‌هایی که در کتاب انتشار یافته‌اند، مربوط است. به قول نویسنده این […]

بایگانی‌ها
پروژه‌ها