خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: فوریه 2006

“دونالد رامسفلد” وزیر دفاع دولت بوش در جلسه کمیته فرعي مجلس نمايندگان اين دولت از درخواست ۳۸۰ ميليارد دلار بودجه نطامى براى پنتاگون در سال آينده دفاع کرد و “جان مورتا” از حزب دمکرات٬ حزب رقيب آقاى بوش در مخالف با او حقايق بديهى را بيان کرد که شنيدنى است! “جان مورتا” گفت׃ آمريکا در […]

یک آقای دکتر پژوهشگری زحمت کشیدن و سالها در خصوص تاریخ ارتباطات در ایران تحقیقات گسترده ای کردن که نتیجش انتشار یک کتاب سه جلدی با مجموع 2 هزار صفحه شده است. با تحقیقاتی گسترده و با کلی منبع و ماخذ و ارجاعات علمی. طبعا چنین کتابی باید ارزش علمی بالایی داشته باشه. که البته […]

بایگانی‌ها
پروژه‌ها