خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: آوریل 2006

دانشگاه شهر لیسستر  در بریتانیا، پروژه ای با هدف رتبه بندی کشورها از نظر شادی مردمانشان تعریف کرده‌ است. نتایج این رتبه بندی و دلایل شادی ملتها برای هر انسان مسئول در مقابل زندگی، سلامت، شادی و طول عمر مردم، جای تعمق فراوان است.  در این رتبه‌ بندی کشورهای دانمارک، سوئیس و اتریش به‌ ترتیب […]

شنبه 1 آوریل 2006

روز سيزده فروردين را در ايران روز طبيعت نامگذاري کرده اند . نميدانم در کشورهاي مختلف جهان چنين روزي در تقويمشان هست يا نه؟ و اگر هست چه روزي است؟ قطعا طبيعت براي انسان که خود بخش مهمي از آنست، مهم بوده و به همين دليل است که غير از انتخاب روزي به اين نام […]

موضع رزا لوکزامبوگ در قبال سازو کار ایجاد وحدت طبقه روشن است: طبقه کارگر در جامعه سرمایه داری ضرورتا پاره پاره است و یکپارچه سازی آن فقط از طریق فرایند انقلاب حاصل می شود. با وجود این، شکل این یکپارچه سازی انقلابی قائم به سازو کاری خاص است که ارتباط اندکی با هرگونه تبین مکانیستی […]

بایگانی‌ها
پروژه‌ها