خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: آگوست 2006
چهارشنبه 23 آگوست 2006

بنا بر آخرین آمار،‏ «سازمان جهانی کار» اعلام کرد که در ايران يک ميليون و هشتصد هزار کودک به کار اشتغال دارند! اين در حالی است که مقامات مختلف جمهوری اسلامی، بارها در اين باره اظهار داشته بودند که: امکان نظارت و بررسی اين امر به علت کمبود نيروی انسانی مقدور نيست! بنا به گزارش‏ […]

هنگامیکه به آمار و ارقام منتشره از سوی نهادها و ارگان های وابسته به نظام های سرمایه داری پیرامون اوضاع کودکان و هزاران مصائب و مشکلاتی که بر آنان توسط سوداگران روا می شود را نگاهی می اندازیم، فی البداهه به این نتایج دست می یابیم که چه دنیای وحشی و بی در و پیکری […]

دوشنبه 7 آگوست 2006

داشتن اوقات فراغت یک حق است. در کشور‌هایی‌ که این حق برای کودکان وجود دارد در مورد بهبودی آن صحبت میشود نه خود حق. در این کشور‌ها جایی‌ که خانواده از پس ایجاد اوقات فراغت مناسب برای کودک بر نمی آید دولت دخالت میکند و شرایط آنکه کودک بتواند از این حق برخوردار شود را […]

یکشنبه 6 آگوست 2006

۱-جهان یک سالن مد بزرگ است. سالن مدی که در آن انسان ها به عنوان  مانکن های سبک زندگی ای که سرمایه داری به آنان تحمیل و حقنه کرده است خود را به نمایش می گذارند. این نمایش البته دارای پرده ها و لوکیشن های گوناگونی است که در ظاهر با هم متفاوت هستند اما […]

رابرت ترسال مترجم: رحیم نامور بازنشر الکترونیکی از کتابخانه به سوی آینده: بی تا دریافت کتاب

بایگانی‌ها
پروژه‌ها