خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: آوریل 2007

چندی است که اخبار و ماجراهای مربوط به مسئله روزمره آلودگی هوا، ترافیک سر سام آور وقتل عام خیابانی در جاده های ایران سر لوحه نشریات داخلی قرار می گیرد و به تناوب اظهار نظر ها و انتقادات توخالی و عجیب و غریبی در همه جا از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی منعکس می […]

سه‌شنبه 17 آوریل 2007

امروز اپوزیسیون راست ایران ، دیگر نه به آینده ی پرافتخار خود ، بلکه به گذشته ی باخته اش چشم دوخته است . او شرط می بندد که به واسطه ی تکرار تجربه های شکست خورده ی تاریخ اش ، می تواند کاخ پیروزی سیاسی خود را پی ریزی کندمصدق ، سوژه ای ست که […]

آنچه بيش از هر چيز در قانون اساسي جمهوري اسلامي تعجب انسان را بر مي انگيزد، انشاء و تصديق حقوقي از قبيل آزادي و برابري! نيست: حقوقي كه از دير زماني كم و بيش بر سر زبانهاست و در همه جوامع امروزي مورد تقاضا بوده و تا كنون نيز به دليل حاكميت بازار بر جامعه […]

اجازه دهید معنای پرسشمان را روشنتر کنیم: اگر وحدت طبقه کارگر بروندادی روبنایی است که بیرون از فرایند تعیین چند جانبه انقلابی شکل می گیرد پرسش ما بر خصلت طبقاتی سوژه انقلابی ناظر است که ظاهر نمی شود. در واقع، مبارزه اقتصادی و سیاسی، هر دو، جلوه های متقارن سوژه طبقاتی اند که پیش از […]

بایگانی‌ها
پروژه‌ها