خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: ژوئن 2007

برخی از نویسنده گان از موقعیت خود برای روشن کردن افکار عمومی استفاده میکنند! و برخی دیگر از شهرت خود برای تحمیق اذهان مردم! و در کنار مرتجع ترین رژیم ها و سیاست مداران قرار میگیرند. چندی پیش٬ هارولد پینتر نویسنده٬ نمایش نویس وهنرمند سرشناس در سخنرانی معروف خود که بمناسبت دریافت جایزه ادبی نوبل […]

از قضاوت مردی که می نویسد،” هر گاه که از کنارمحل دفن زباله های شهری می گذرم دوست دارم شیشه ماشین را پایین بکشم و نفسی عمیق بکشم ” باید تعجب کرد. اما برای بعضیها، این بو، بوی خانه است! بوی زندگی است! در اساس هم می تواند این چنین باشد. این مکان، می تواند […]

دعا، دختر ۱۷ ساله ای  به جرم عشق ورزیدن در کردستان عراق در مقابل چشمان انسان هائی که اشک میریختند سنگسار شد. سنگسار کنندگان لااقل علنا ماموران دولت نبودند. مرتجعین محلی بودند که برای اعمال نرم ها و فرهنگ و اخلاقیات ضد انسانی خود و برای ارعاب سایرین دعا را کشتند.  باناز دختر ۱۹ ساله […]

یکشنبه 17 ژوئن 2007

زمانى که ساندینیستها در نیکاراگوئه قدرت را گرفتند و تقریبا همزمان آنتى امپریالیسم خمینى در ایران چپ ناسیونالیست ایران را خلع سلاح کرد٬ شاید هنوز ماهیت ناسیونالیستى و بورژوائى چپ آنتى امپریالیست ناروشن بود. هرچند منصور حکمت و اتحاد مبارزان کمونیست در ایندوران تنها صداى قابل شنیدن مارکسیستى در متن یک تحول مهم جهانى در […]

بی بی سی به بهانه سفر دانیل اورتگا به تهران در این روزها و دیدارش با احمدی نژاد و قرار حضورشان در دانشگاه های ایران مطلبی منتشر کرده است که هدف آن صرفا ادامه  تبلیغات جنگ سردی علیه کمونیستم در ایران و به خصوص در دانشگاه ها است. در این نوشته به رشد و نفوذ […]

دوشنبه 11 ژوئن 2007

باکونین را اغلب پدر آنارشیسم مدرن می خوانند (پرودن رغیب اصلی او برای این عنوان است)، ولی او نوشته نظری بزرگی از خود به یادگار نگذاشت. میراث او تنها یک عقیده بود که دولت شر است و باید از بین برود. وی در عوض نوعی آنارشی فدراسیونی را پیشنهاد می کرد. مریدان وی در حال […]

رابرت ترسال مترجم: رحیم نامور بازنشر الکترونیکی از کتابخانه به سوی آینده: بی تا دریافت کتاب

بایگانی‌ها
پروژه‌ها