خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: جولای 2007
یکشنبه 29 جولای 2007

از اول مرداد رژیم اسلامی جنگ جدیدی را علیه زنان آغاز کرده است. جنگ خونین دو سه ماه اخیر کارساز نبوده است. به دستور خامنه ای نیروهای سرکوب دو برابر شده است. محدودیت ها سنگین تر شده است. جنگ بر سر مقدار حجاب و رنگ حجاب است. باور نکردنی است. در قرن بیست و یک […]

جنگ میان حماس و الفتح به “پاک سازی” الفتح از نوار غزه و حماس از ساحل غربی رود اردن منجر شد. فلسطینی ها یک دولت میخواستند ظرف چند روز صاحب دو دولت شدند. طنز تلخ هرچه که باشد، دور جدیدی در مسئله فلسطین و در خاورمیانه شروع شده است. معادله سیاسی و اجتماعی ناشی از […]

بلافاصله پس از اين كه امپراتورى عثمانى به اوج خود رسيد، در سراشيب افول مداوم و طولانى خود نیز گرفتار شد. فشارهاى مركزگريز، فساد، و سوءمديريت ادارى و دیوانسالارى، يعنى همه مشكلاتى كه امپراتورىهاى اسلامى ييشين گرفتار آن بودند، دامن تازه‌ترین عضو باشگاه امپریالیستها را نيز گرفت. مطابق يك ضرب‌المثل ترکى كه میگوید «ماهى از سر میگندد»، زوال از بالا شروع شد. درست همان طور كه ظهور باشكوه عثمانیها بيشتر از همه مديون توانايى آنها در تربيت زنجيره درازى از سلاطين ير تكايو و كار آمد بود، افول آن نيز بازتاب افت سریع كفايت خاندان سلطنت بود.

بایگانی‌ها
پروژه‌ها