خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: آگوست 2007
یکشنبه 19 آگوست 2007

هر زمان، جمهوری اسلامی و به بهانه‏ای، چماق این سرکوب را بر سر کارگران و زحمت‏کشان و همه‏ی محرومان علم نموده است. مبارزه با “ضد انقلاب” و “فرهنگ غربی”، مبارزه با “ارذال و اوباش و “ارتقاء امنیت اجتماعی” و غیره پرونده‏ی جنایت‏کاری‏های رژیم جمهوری اسلامی را تشکیل می‏دهد. این رژیم تا کنون توانست به پاس […]

دوشنبه 6 آگوست 2007

خیابان های شهر پر از نیروی های نظامی است. به لباس پوشیدن دختر ها و پسر های جوان ایراد می گیرند. مانکن های بی جان مغازه ها نیز از گزند تفکرات قرون وسطایی اینان در امان نیستند. در کردستان فقط گذاشتن تانک و پرواز هلیکوپتر ها را کم داریم تا یاد مناطق اشغالی فلسطین در […]

” هیچ کسی در ایران (مدیران ملی) با این گزاره ضدحقوقی (عقیم‌سازی زنان کارتن خواب) موافق نیست، …. اگر زنی باشد که جانش به لبش رسیده باشد، نتواند بچه‌اش را بزرگ کند و مجبور باشد آن را بفروشد، اگر بگوید که حاضرم عقیم شوم، این کار انجام شود؛ بهتر است، چرا که حداقل شاهد بچه‌ای […]

‫مارکس و انگلس بيان برداشت ماترياليستی از تاريخ را در ايدئولوژی آلمانی، برای اولين بار با شرح‬  ‫مقدمات، ‬کار خود را آغاز میکنند. اين مقدمات مردم واقعی و زنده، فعاليت آنها و شرايط مادی‬ ‫فعاليت ‪‬آنهاست. فعاليت مردم دارای دو وجه است: توليد (رابطه مردم با طبيعت) و مراوده (رابطه‬ ‫مردم با يکديگر). توليد و […]

بایگانی‌ها
پروژه‌ها