خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: ژانویه 2008
دوشنبه 14 ژانویه 2008

در نیمه دیماه  طرح دوفوریتى لایحه اى مربوط به کارگران قراردادى با  راى منفى نمایندگان مجلس شوراى اسلامى به بایگانى سپرده شد. مطابق این لایحه و در صورت تصویب، کارفرمایان موظف میشدند کارگرانى که ده سال از سابقه قرارداد موقت آنها میگذشت را به استخدام رسمى درآورند. این لایحه در چهارچوب “اجراى عدالت”، “تقویت انگیزه […]

جمعه 4 ژانویه 2008

تاریح صد ساله مبارزاتی مردم  ‌خاورمیانه نشان میدهد  که این منطقه همواره مورد تاخت و تاز کشورهای‌اروپایی‌ بوده است از زمانی ‌که مشخص شد این منطقه سرشاراز منابع طبیعی ‌و معدنی‌ است نیروهای ‌متجاوز هرگز آنرا رها نکرده و در شرایط مناسب بلافاصله نیروی ‌نظامی در آن پیاده کرده اند این سیاست با تقسیم این […]

۱. نیروهای ‌مقاومت عراق و افغانستان تاکنون تسلیم نشده و شکست نخورده اند در عراق تمامی‌ نیروهای مقاومت جبهه بزرگ برای ‌رهایی ‌را تشکیل داده اند و با هم همکاری ‌نزدیکی دارند ترفند کشتار سنی ها و شیعیان که توسط نیروهای‌آمریکایی ‌و انگلیسی سازماندهی ‌میشدند و بنام گروه های‌افراطی بخورد مطبوعات و مردم داده میشدند […]

بلافاصله پس از اين كه امپراتورى عثمانى به اوج خود رسيد، در سراشيب افول مداوم و طولانى خود نیز گرفتار شد. فشارهاى مركزگريز، فساد، و سوءمديريت ادارى و دیوانسالارى، يعنى همه مشكلاتى كه امپراتورىهاى اسلامى ييشين گرفتار آن بودند، دامن تازه‌ترین عضو باشگاه امپریالیستها را نيز گرفت. مطابق يك ضرب‌المثل ترکى كه میگوید «ماهى از سر میگندد»، زوال از بالا شروع شد. درست همان طور كه ظهور باشكوه عثمانیها بيشتر از همه مديون توانايى آنها در تربيت زنجيره درازى از سلاطين ير تكايو و كار آمد بود، افول آن نيز بازتاب افت سریع كفايت خاندان سلطنت بود.

بایگانی‌ها
پروژه‌ها