خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: جولای 2008
شنبه 26 جولای 2008

از قرار حکومت اسلامی فقط انسانیت و تمدن را مورد تاخت و تاز وحشیانه خود قرار نداده چرا که چنان لشکرکشی علیه محیط زیست در ایران به راه انداخته، که در هیچ کجای دنیا ثابقه نداشته است. در طول هفته گذشته، خبری مبنی بر تخریب پارک حفاظت شده خجیر و به دنبال آن، گزارشهای دیگری […]

باک، روزنامه نمی خواند و گرنه می فهمید که خطری در پیش است. خطری که فقط او را تهدید نمی کرد، بلکه در کمین همه سگ های آن منطقه ی ساحلی و هر سگی بود که عضلاتی نیرومند و پشم هایی بلند و گرم داشت و پشم هایش، بدنش را در برابر برف و سرما […]

بایگانی‌ها
پروژه‌ها